سازمان بهداشت جهانی (WHO) واکسن فایزر بیون تک (Pfizer / BioNTech) را برای استفاده اضطراری تأیید کرد.

به گزارش مرور نیوز، سازمان بهداشت جهانی (WHO) واکسن فایزر بیون تک (Pfizer / BioNTech) را برای استفاده اضطراری تأیید کرد.

این تأیید اضطراری راه را برای توزیع آن در کشورهای نیازمند هموار می‌‌کند. البته شرایط حمل و نگهداری این واکسن به گونه‌‌ای است که توزیع آن را در بسیاری از کشورهایی که امکانات لازم برای نگهداری این واکسن را ندارند، سخت‌‌تر می‌‌کند. زیرا این واکسن باید در دمای منفی 60 تا منفی 90 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

واکسن فایزر-بیون‌‌تک اولین واکسنی است که از ابتدای شیوع کرونا تاکنون از سوی سازمان جهانی بهداشت تأیید شده است.البته این واکسن هنوز در حال بررسی است و تنها برای استفاده اضطراری مورد تأیید قرار گرفته است. 

در بیانیه WHO اعلام شده که از نظر این سازمان، واکسن فایزر-بیونتک معیارهای لازم در زمینه ایمنی و اثربخشی را دارد و مزایای استفاده از این واکسن بیشتر از خطرات آن است.

قرار گرفتن این واکسن در فهرست مصرف اورژانسی سازمان جهانی بهداشت (موسوم به EUL) باعث می‌‌شود کشورها بتوانند روند تأیید نظارتی خود را در مورد واکسن تسریع کنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز