اثربخشی واکسن کرونای چینی توسط سازمان جهانی بهداشت به منظور استفاده اضطراری مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش مرور نیوز، سازمان جهانی بهداشت (WHO) از همکاری تیم تحقیقاتی این سازمان با تولیدکنندگان واکسن کرونا ویروس چین به منظور قرار گرفتن در لیست واکسن های تایید شده برای استفاده اضطراری خبر داد.

"تدروس آدهانوم" دبیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت: یک تیم از کارشناسان این سازمان در چین در حال همکاری با تولید کنندگان واکسنهای سینوواک و سینوفارم هستند تا در صورت تایید در لیست واکسنهای تایید شده برای استفاده اضطراری قرار گیرد.

وی اظهار کرد: خرسندم که تیمی از سازمان جهانی بهداشت در چین با تولیدکنندگان دو واکسن سینوواک و سینوفارم کار می کنند تا انطباق آنها را با معیارهای بین المللی تولید با کیفیت پیش از قرار گرفتن در لیست احتمالی استفاده اضطراری ارزیابی کند.

به نقل از خبرگزاری شینهوا، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد: این سازمان همچنان از تولیدکنندگان واکسن در سراسر جهان می خواهد که به سرعت در ارائه اطلاعات لازم به سازمان که اجازه می دهد برای اضافه شدن به لیست استفاده اضطراری در نظر گرفته شوند، اقدام کنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز