کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو بیان کرد: اظهارنظر سلیقه‌ای درخصوص واکسن کرونای روسی وجهه علمی و فنی نخواهد داشت.

به گزارش مرور نیوز، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به برخی اظهارنظرها درخصوص واکسن کرونا ی روسی اظهار داشت: برخی افراد شأنی برای ارزیابی واکسن‌های دیگر ندارند چنان‌که ورودی در این موضوع هم نداشته‌اند، متاسفانه این گونه ررفتار و مواجهه، حرفه ای نیست.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه مرجع تایید واکسن از جمله واکسن داخلی، سازمان غذا و دارو است تصریح کرد: اگر مطالعه‌ای در این زمینه دارند مثل کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی که انجام می‌دهند، می‌توانند به سازمان غذا و دارو جهت بررسی ارائه دهند. در غیر این صورت، اظهارنظر سلیقه‌ای، وجهه علمی و فنی نخواهد داشت.

جهانپور در پایان تاکید کرد: انتظار می رود رفتار همه ما در مواجهه با این موارد بر اساس قواعد حرفه ای باشد و امیدواریم به گونه ای حرکت نکنیم که حتی شائبه تعارض علایق و منافع در رفتار و اظهارنظرهای برود و خدای ناکرده در مقابل از دست رفتن جان صدها بلکه هزاران نفری که ممکن است با یک اظهار نظر ما رفتار متفاوتی در پیش گیرند، نباشیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز