عضو شورای شهر تهران طی درخواستی از وزیر بهداشت بیان کرد: تطهیرکنندگان سازمان بهشت زهرا در اولویت واکسن کرونا قرار بگیرند.

به گزارش مرور نیوز، مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به نقش مهم سازمان بهشت زهرا در پاندمی کرونا گفت: پزشکان عملیاتی شهر سالم و تطهیرگران سازمان بهشت زهرا مستقیما با این ویروس منحوس در ارتباط بوده و طبق آماری که داریم تعدادی از پزشکان شهر سالم یا مبتلا شده اند و یا جان خود را از دست داده اند و همچنین تطهیرگران با فوت شدگان کرونا در تماس مستقیم هستند.

وی با اشاره به درخواست از وزیر بهداشت افزود: بنا است درخواستی از وزارت بهداشت داشته باشیم که با توجه به اولویت بندی ها این عزیزان در اولویت باشند.

فراهانی بیان کرد: باید از زحمات این عزیزان تشکر و تقدیر کرد. تطهیرکنندگان سازمان بهشت زهرا در پاندمی کرونا به خوبی عمل کردند چرا که در این ایام هر روزه در شرایط استرس زا به انجام خدمات به ویژه برای متوفیان کرونا می پردازند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز