سردار حمید هداوند جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه سارقان باید شناسنامه دار شوند گفت: پلیس پیشگیری و آگاهی باید بطور هدفمند و ویژه موضوع برخورد با سارقان حرفه ای را در دستور کار خود قرار دهد.

به گزارش مرور نیوز، سردار حمید هداوند جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ در یادداشتی به موضوع سرقت پرداخت و اظهار داشت: با اشاره به اینکه پدیده سرقت امنیت روانی فرد و جامعه را مختل می کند باید بطور جد با این مهم برخورد و مقابله شود.

هرچند شرایط بد اقتصادی می تواند موجب افزایش آمار سرقت شود ولی جدای از این مطلب شرایط و دلایل مختلفی موجب افزایش آمار سرقت می شود که باید به صورت ریشه ای به این مهم پرداخته شود.

 در این راستا لازم است در ساخت و ساز منازل مسکونی و اداری و اماکن صنفی یک کارشناس انتظامی قبل از صدور پروانه ساخت موضوع را بازدید و صلاحیت آن را تایید نماید و در صورت وجود نقص تا رفع نواقص مربوطه که می تواند موجب تسریع در انجام سرقت توسط سارقان شود، پروژه مربوطه را تایید نکند.

جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در ادامه مطلب با اشاره به اینکه باید بطور جد با موضوع سرقت برخورد و مقابله شود، آورده است: پلیس پیشگیری و آگاهی باید بطور هدفمند و ویژه موضوع برخورد با سارقان حرفه ای را در دستور کار خود قرار دهد.

 سارقان باید شناسنامه دار شوند و حوزه سرقت و نوع سرقت هر‌کدام از سارقان باید مشخص شود و پرونده سارقان بگونه ای تنظیم و تکمیل شود که توسط دستگاه قضا به اتهامات آنها به درستی رسیدگی شود.

 از سوی دیگر لازم است آموزش های همگانی در خصوص چگونگی جلوگیری از پدیده سرقت به شهروندان داده شود چرا که سارقان از یک لحظه غفلت مردم برای سرقت اموال آنها استفاده می‌کنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز