مطالعه بالینی فاز دو و سه واکسن «کوو ایران برکت» صبح امروز آغاز شد.

به گزارش مرور نیوز، صبح امروز مراسم فاز دو و سه مطالعات بالینی اولین واکسن ایرانی کرونا که توسط بنیاد برکت ساخته شده است آغاز شد.

گفتنی است فاز اول مطالعه بالینی این واکسن روی ۵۶ نفر آزمایش شد که خوشبختانه نتایج آن موفقیت آمیز بوده است و پس از اخذ مجوز از کمیته اخلاق وزارت بهداشت وارد فاز دو و سه شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز