طی احکام صادر شده از سوی رئیس سازمان زندان ها مدیران کل زندان‌های آذربایجان غربی، کرمان و سیستان و بلوچستان منصوب شدند.

به گزارش مرور نیوز، محمد مهدی حاج محمدی ، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با صدور احکام جداگانه‌ای مدیران کل زندان‌های آذربایجان غربی، کرمان و سیستان و بلوچستان  رامنصوب کرد.

طی احکام صادر شده از سوی رئیس سازمان زندان ها ؛ محمدحسین خسروی به عنوان مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان سیستان و بلوچستان، مجتبی محمدی به عنوان مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان آذربایجان غربی و مجتبی حسینی به عنوان مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان منصوب شدند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز