حسن خلیل ابادی عضو شورای شهر تهران از شورای پنجم استعفا داد.

به گزارش مرور نیوز، عمر شورای پنجم در شهریور سال جاری به اتمام می رسد.

حسن خلیل ابادی در ماه های اخر دوره شورای پنجم از این سمت استعفا داد و از محسن هاشمی خواست موضوع را بررسی کند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز