سعید نمکی وزیر بهداشت با حکمی محمدحسین حیدری را به سمت بازرس و ناظر ویژه خود در واکسیناسیون کرونا منصوب کرد.

به گزارش مرور نیوز، وزیر بهداشت در حکمی محمدحسین حیدری ، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت را به عنوان بازرس و ناظر ویژه خود در امر واکسیناسیون کووید 19 منصوب کرد.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در متن حکم دکتر سعید نمکی خطاب به دکترمحمدحسین حیدری آمده است:« با توجه به اهمیت واکسیناسیون گروه های هدف منطبق بر سند ملی واکسیناسیون COVID-19، به جنابعالی مأموریت داده می شود تا به عنوان بازرس و ناظر ویژه از طرف اینجانب موارد زیر را پیگیری فرمایید:

1-نظارت مستمر بر کلیه موارد مربوط به تعداد و ثبت و ضبط آنها در سامانه های تعریف شده و همچنین الصاق برچسب و کد رهگیری، توزیع برحسب لیست های صادره، تحویل به مراکز استان، شبکه ها و مراکز تزریق، تطبیق مشخصات گیرندگان واکسن با اولویت های تعریف شده، ثبت کلیه موارد در سامانه TTAC و سیب و یا دیگر سامانه های جایگزین در استانهایی که غیر از سامانه سیب استفاده می کنند و همچنین معدوم نمودن پوکه ها طبق صورتجلسه تنظیمی.

2-حل مشکلات اجرایی فی مابین معاونت های بهداشت، درمان، سازمان غذا و دارو و دیگر دستگاه ها جهت تسریع در اجرای پروژه.

3-تسریع در افزایش مراکز تزریق با هماهنگی معاون محترم بهداشت، سازمان بسیج و دیگر دستگاه هایی که می توانند مساعدت نمایند.

4-برخورد قانونی و محکم با هرگونه سوءاستفاده و عدم رعایت اولویت ها و معرفی افراد خاطی به مراجع ذی صلاح.

5-ارائه گزارش روزانه از تعداد تزریق، توفیق ها و یا کاستی های احتمالی به اینجانب که در این راستا حضور مستمر جنابعالی در استانها و شهرستان های کشور اهمیت دارد. ضروریست داشبورد مدیریتی جهت نظارت مستمر و روزانه اینجانب با هماهنگی جناب آقای دکتر داودی برقرار شود.

بدیهی است، کماکان مسئولیت اصلی تزریق و پایش برنامه نظارت تخصصی با معاون محترم بهداشت و نظارت و پایش علمی و تحقیقاتی برندهای مختلف با معاون محترم تحقیقات و فناوری خواهد بود.

توفیق جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.»

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز