رئیس شورای شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر اظهار کرد: شورای پنجم توانست مطالبات سلبی عمومی در حوزه مدیریت شهری را محقق کند.

به گزارش مرور نیوز، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر اظهار کرد: امسال آخرین روز شورا‌ها در دوره پنجم را سپری می‌کنیم، با وجود همه مشکلات و چالش‌های بوجود آمده در این دوره که در قالب سه ابرچالش، بحران اقتصادی کشور، رکود در صنعت ساختمان و پاندمی کرونا شاهد بودیم، عملکرد شورای پنجم مثبت و برای کارشناسان و صاحب نظران قابل بررسی است.

وی ادامه داد: شورای پنجم توانست مطالبات سلبی عمومی در حوزه مدیریت شهری را تا حد زیادی محقق کند، کاهش هزینه اداره شهر به کمتر از نصف ابتدای دوره یکی از این دستاوردهاست، بودجه شهرداری تهران در ۴ سال قبل دو برابر بودجه شهرداری لندن بود که با احتساب ارزش پول ملی در حال حاضر از دو برابر به یک سوم رسیده است و تعداد کارکنان شهرداری که هر دوره جهش می‌یافت نه تنها افزایش نیافته بلکه طی ۴ سال با مصوبه شورا ۲۰ درصد کاهش هم یافته است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز