در روز پنجم ماه مبارک رمضان در سومین مرحله از پویش ایران همدل هزار و ۵۰۶ غذا، ۱۵۰ هزار و ۵۰۲ افطاری ساده و ۱۶۶ هزار و ۶۹۸ بسته معیشتی میان نیازمندان توزیع شده است.

به گزارش مرور نیوز، سومین مرحله از پویش ایران همدل با عنوان اطعام مهدوی و افطاری ساده از روز اول ماه مبارک رمضان آغاز شده است.

براساس گزارشات موجود، در روز پنجم ماه مبارک رمضان (۲۹ فروردین) ۶۵۹ هزار و ۵۰۶ غذا، ۱۵۰ هزار و ۵۰۲ افطاری ساده و ۱۶۶ هزار و ۶۹۸ بسته معیشتی میان نیازمندان توزیع شده است.

در روز ششم ماه رمضان (۳۰ فروردین) ۹۸۵ هزار و ۶۸۵ غذا، ۱۷۵ هزار و ۴۲۳ افطاری و ۲۳ هزار و ۱۳۴ بسته معیشتی، در روز هفتم ماه رمضان (۳۱ فروردین) یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۵۸۵ غذا، ۲۳۲ هزار و ۴۱ افطاری و ۳۵۷ هزار و ۸۱۴ بسته معیشتی، در روز هشتم ماه رمضان (۱ اردیبهشت) یک میلیون و ۵۴۱ هزار و ۹۸۱ غذا، ۳۰۹ هزار و ۹۰۸ افطاری ساده و ۴۱۲ هزار و ۸۱ بسته معیشتی میان نیازمندان پخش شد.

طی روز نهم ماه رمضان (۲ اردیبهشت) یک میلیون و ۷۸۴ هزار و ۲۱۲ غذا، ۳۳۵ هزار و ۵۷۱ افطاری و ۴۵۴ هزار و ۱۱۳ بسته معیشتی، در روز یازدهم ماه رمضان (۴ اردیبهشت) ۲ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۳۴۷ غذا، ۴۰۳ هزار و ۷۵۷ افطاری و ۵۱۰ هزار و ۳۶۵ بسته معیشتی و در روز دوازدهم (۵ اردیبهشت) ۲ میلیون و ۵۴۲ هزار و ۹۹۷ غذا، ۴۵۶ هزار و ۸۹۴ افطاری و ۵۵۹ هزار و ۱۴۰ بسته معیشتی میان نیازمندان پخش شده است.

در مجموع از روز پنجم تا دوازدهم ماه مبارک رمضان ۱۱ میلیون و ۲۵ هزار و ۳۱۳ غذا، ۲ میلیون و ۶۴ هزار و ۹۶ افطاری ساده، ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۳۴۵ بسته معیشتی میان نیازمندان توزیع شد.

 همچنین خیران می‌توانند برای ارائه کمک‌های خود به اقشار نیازمند و آسیب‌دیده از کرونا از طریق شمارگیری کد دستوری #۱۴* یا شماره کارت ۶۲۷۷۶۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷ اقدام کنند و پایگاه‌ها و مراکز کمیته امداد در سراسر کشور و مراکز نیکوکاری آماده دریافت کمک‌های مردمی در سومین مرحله پویش ایران همدل هستند.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز