وزیر آموزش و پرورش به مناسبت روز جهانی قدس در توئیتر پیام صادر کرد.

به گزارش مرور نیوز، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که فلسطین آزمون بزرگ جامعه جهانی در میزان وفاداری به آرمان عدالت، آزادگی و انسانیت، اراده مقابله با ظلم و توانایی در تحقق عدالت است.

محسن حاجی میرزایی در صفحه توئیتر خود نوشت:

"فلسطین آزمون بزرگ جامعه جهانی در میزان وفاداری به آرمان عدالت، آزادگی و انسانیت، اراده مقابله با ظلم و توانایی در تحقق عدالت است.

با گذشت هفتاد سال همچنان درد باقی و زخم التیام نیافته است. "

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز