علیرضا زالی در نامه‌ای خطاب به مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیان کرد: در اسرع وقت مراتب عذر خواهی و پوزش این دانشگاه از خبرنگار مضروب اعلام گردد.

به گزارش مرور نیوز، علیرضا زالی در نامه‌ای خطاب به مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آورده است: با توجه به حادثه تلخ پیش آمده در رابطه با یکی از خبرنگاران رسانه سرکار خانم فائزه مؤمنی که موجب تکدر خاطر شدید اعضای هیأت رئیسه دانشگاه گردید، لازم است در اسرع وقت مراتب عذر خواهی و پوزش این دانشگاه از ایشان و همچنین جامعه وزین خبری اعلام گردد و ضروری است در اسرع وقت نسبت به دلجویی از نامبرده اقدامات لازم به عمل آید.

با توجه به تعامل سازنده و راهبردی بین زحمتکشان خدوم عرصه سلامت و همکاران در عرصه خبری که تجلی آن در این روزهای سخت مقابله با کرونا پیش از هر زمان دیگری ضرورت آن احساس می‌گردد حفظ این رابطه وثیق با اصحاب رسانه و استمرار آن بیش از هر زمان دیگری باید مورد ابرام قرار گیرد.

خواهشمند است با استفاده از همه ظرفیت‌های اداری در زمینه تعمیق این روابط بیش از هر زمان دیگری اهتمام ورزید.

از آنجایی که در یکی از بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه و تحت نظر رئیس بیمارستان، خدمات درمانی به ایشان ارائه شده است تا حصول نتیجه قطعی درمان، پیگیری‌های لازم انجام شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز