علیرضا رئیسی با حکم وزیر بهداشت در امور فنی ستاد اجرایی واکسیناسیون کشور منصوب شد.

به گزارش مرور نیوز، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، در حکمی، دکتر علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت را به عنوان قائم مقام خود در امور فنی ستاد اجرایی واکسیناسیون کشور، منصوب کرد.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در حکم سعید نمکی خطاب به دکتر علیرضا رییسی آمده است:« همانگونه که در اولین جلسه ستاد اجرایی واکسیناسیون کشور با مسئولیت مستقیم اینجانب اعلام شد، اداره امور فنی ستاد مذکور به عنوان "قائم مقام" به جنابعالی محول می گردد تا با هماهنگی نزدیک با برادر ارجمند سردار سپهر، جانشین اینجانب در امور اجرایی ستاد، بتوانیم در پیشرفت امور و تسهیل امر واکسیناسیون اقدام نمایید.»

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز