معاون اورژانس تهران از استقرار صندوق رای سیار انتخابات در مرکز اورژانس کشور خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، حسن حسینی زاده با اشاره به استقرار صندوق رای سیار در مقابل سازمان اورژانس کشور و مشارکت تکنسین‌های اورژانس در انتخابات ، درباره مطالبات از دولت سیزدهم به ایسنا اظهار کرد: اورژانس پیش بیمارستانی خط مقدم رسیدگی به بیماران و مصدومان حوادث است.

وی با بیان اینکه در تهران بیشترین تعداد ماموریت را نسبت به کل کشور داریم گفت: تقریبا می توان گفت که یک چهارم ماموریت کل کشور را اورژانس تهران پوشش می دهد. با اورژانس تهران حدود ١٢ هزار تماس گرفته می شود که حدود چهار هزار و پانصد تا ۵ هزار از آن عملیاتی می شود.

معاون اورژانس تهران ادامه داد: در این دولت خدمات خوبی به اورژانس داده شد و اعتبارات خوبی تعلق گرفت، اما باز جوابگو نیست .

وی با اشاره به موقعیت شهر تهران گفت: باید به اورژانس تهران نگاه ویژه تری داشته باشیم. وضعیت بدی نداریم اما در زمینه بودجه و اعتبارات انتظارات بیشتری داریم.

وی با بیان اینکه مهمترین دغدغه اورژانس، نیروی انسانی است گفت: با توجه به تعداد ماموریت نیاز به جذب نیروی بیشتری داریم که متناسب با تعداد ماموریت ها باشد.

حسینی زاده اظهار کرد: یکی از راهکار ها برای کاهش مدت زمان رسیدن اورژانس نیز افزایش تعداد نیروی انسانی است.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز