محمد مهدی حاج محمدی در دیدار با اعضای هسته گزینش گفت: برای تبدیل زندان به آموزشگاه نیکی‌ها لازم است کارکنان سازمان زندان‌ها نقش معلم و مربی را داشته باشند.

به گزارش مرور نیوز، محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها با حضور در ساختمان هسته گزینش و بازدید چند ساعته از این مرکز در دیدار با اعضای این هسته بر اهمیت نقش گزینش در جذب و بکارگیری افراد با انگیزه و معتقد به مأموریت احیاگری و آموزگاری در زندان‌ها تاکید کرد.

وی در دیدار با اعضای هسته گزینش گفت: برای تبدیل زندان به آموزشگاه نیکی‌ها لازم است کارکنان سازمان زندان‌ها نقش معلم و مربی را داشته باشند.

وی اظهار داشت: با این نگاه و ارزش گذاری برای شغل زندانبانی، هسته گزینش نقش مهمی در جذب و گزینش افراد دارد.

حاج محمدی ادامه داد: کارکنان زندان‌ها صرفاٌ یک نگهبان نیستند بلکه ما زندانبان را یک آموزگار، یک مربی و یک احیاگر می‌دانیم لذا اگر می‌خواهیم به آن زندان که مدنظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است برسیم نیاز به پرسنل با انگیزه و با اعتقاد راسخ به انجام مأموریت زندانبانی داریم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز