در ادامه بررسی نامزدهای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو منظر فرهنگی هورامان/اورامانات» به ثبت جهانی رسید.

به گزارش مرور نیوز، در ادامه بررسی نامزدهای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو ، پرونده هورامان از ایران رأی مثبت یونسکو را گرفت و به عنوان بیست و ششمین میراث جهانی ایران ثبت شد. دو روز پیش نیز، راه‌آهن سراسری (شمال ـ جنوب) ایران در این فهرست ثبت شد.

پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامانات/ هورامان در استان‌های کرمانشاه و کردستان با حدود ۴۰۹ هزار هکتار عرصه و حریم قرار دارد که ۱۰۶ هزار هکتار آن مربوط به عرصه و ۳۰۳ هزار هکتار نیز جزء حریم است. این پرونده سال گذشته به یونسکو ارسال شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز