پرویز سروری معرفی شهردار تهران را به جلسه آینده شورای شهر موکول کرد.

به گزارش مرور نیوز، پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر ششم تهران، در هنگام ورود به صحن شورای شهر تهران گفت: قرار نیست در جلسه امروز شهردار معرفی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه امروز جلسه هیأت رئیسه و تحلیف شورای جدید خواهد بود، معرفی شهردار تهران را به جلسه آینده شورای شهر موکول کرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز