مهدی چمران با ۲۱ رای رسما به عنوان رییس شورای ششم شهر تهران انتخاب شد.

به گزارش مرور نیوز، مراسم تحلیف اعضای شورای شهر تهران برگزار شد و در این جلسه منتخبین مهدی چمران را رسما به عنوان رییس شورای شهر تهران انتخاب کردند.

همچنین پرویز سروری با ۱۹ رای رسما به عنوان نایب رییس شورای ششم شهر تهران شد و شربیانی با ۲۰ رای و سوده نجفی با ۱۷ رای به عنوان ۲ منشی شورای ششم شهر تهران انتخاب شدند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز