مهدی چمران بیان کرد: تصمیم بر این شد که برای شهرداری سرپرست انتخاب شود و بر روی دکتر جاوید توافق شد و ایشان را به آقای حناچی معرفی کردیم تا هماهنگی‌ها را انجام دهند، سپس برای سرپرستی ایشان رای گیری می‌شود.

به گزارش مرور نیوز، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در حاشیه دومین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: شهردار فعلی می‌تواند به کار خود ادامه دهد اما ایشان گفتند اگر این فرآیند به طول بیانجامد مشکل برای من ایجاد می‌شود. در نتیجه با مشورت دوستان گفتیم از آنجایی که معلوم نیست آقای دکتر زاکانی چه زمانی برای خروج از مجلس رأی بگیرند و برنامه‌ای نیز باید در دولت اجرا بشود و قانونی شود ممکن است فرایند طولانی شود و بعد باید به وزارت کشور برود و هیات تطبیق بررسی کند و این فرایند قدری به طول می انجامد.

او ادامه داد: تصمیم بر این شد که برای شهرداری سرپرست انتخاب شود و بر روی دکتر جاوید توافق شد و ایشان را به آقای حناچی معرفی کردیم تا هماهنگی‌ها را انجام دهند، سپس  برای سرپرستی ایشان رای گیری می‌شود.

او ادامه داد: آقای زاکانی امروز آمده‌اند و برنامه خود را ارایه می‌دهند و بعد رای‌گیری صورت می‌گیرد.

چمران در پاسخ به اینکه پروسه زمانی سرپرست سه ماه است یا کمتر؟گفت: کمتر از این خواهد بود و زودتر تمام می‌شود.

رئیس شورای شهر در پاسخ به این سوال که آیا آراء انتخاب شهردار شفاف اعلام می شود؟ گفت: براساس قانون باید رای گیری مخفی انجام شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز