علیرضا زاکانی که نامزد سمت شهردار تهران است برای ارائه برنامه های خود در جلسه شورای شهر حضور یافت.

به گزارش مرور نیوز، صبح امروز در دومین جلسه شورای شهر ششم تهران علیرضا زاکانی نامزد تصدی سمت شهردار تهران در صحن شورای اسلامی شهر تهران حاضر شد.

طبق دستور جلسه امروز، شهردار تهران انتخاب خواهد شد و علیرضا زاکانی که نامزد سمت شهردار تهران است برای ارائه برنامه های خود در جلسه حاضر شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز