طبق اخبار اعلام شده در فضای مجازی سعید مرتضوی دادستان سابق تهران از معاونت در قتل در اعتراضات سال ۸۸ تبرئه شد.

به گزارش مرور نیوز، کانال تلگرامی روزنامه قانون از تبرئه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران خبر داد.

شعبه اول دیوان عالی کشور سعیدمرتضوی از مقامات قضایی پیشین را از معاونت در قتل در اعتراضات سال ۸۸ تبرئه کرده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز