مهدی اقراریان درخصوص قطع درختان منطقه لویزان گفت: یکی از مشکلات اصلی شهر تهران و مطالبات شهروندان موضوع آلودگی هوا است و درختان به عنوان عناصر مهم و تاثیر گذار در تلطیف هوای تهران مطرح هستند، لذا باید نسبت به حفظ و نگهداشت این عناصر مهم بسیار حساس باشیم.

به گزارش مرور نیوز، مهدی اقراریان در سومین جلسه شورای شهر تهران گفت: در بازدید میدانی که دیروز از منطقه ۴ داشتم در گزارشات مردمی وقوع تخلف و قطع تعدادی درخت در یکی از باغات لویزان مطرح شده بود که از شهرداری درخواست دارم این مضوع را پیگیری کنند و از رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی درخواست دارم این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال کنند.

وی افزود: مقایسه عکس های هوایی در ادوار گذشته و وضعیت امروز این باغ می تواند در رسیدگی به موضوع موثر باشد تا اگر تخلفی صورت گرفته جلوی آن گرفته شود.

اقراریان تاکید کرد: می دانید یکی از مشکلات اصلی شهر تهران و مطالبات شهروندان موضوع آلودگی هوا است و درختان به عنوان عناصر مهم و تاثیر گذار در تلطیف هوای تهران مطرح هستند، لذا باید نسبت به حفظ و نگهداشت این عناصر مهم بسیار حساس باشیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز