محمد جواد حشمتی مهذب با بیان اینکه بیشترین زندانیان را در استان تهران داریم، گفت: لازم است استفاده از پابندهای الکترونیک افزایش پیدا کند و استفاده از سایر تاسیسات حقوقی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش مرور نیوز، محمد جواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل زندان‌های استان تهران گفت: نگهداری و نگهبانی فرع بر موضوع اصلی که اصلاح و تربیت است و باید این موضوع وجه غالب شود.

حشمتی مهذب خاطرنشان کرد: خوشبختانه طلیعه خوبی از زمان مدیریت آقای حاج محمدی به وجود آمده و همه باید دست به دست هم دهیم و به این موضوع بپردازیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه کار اصلی در زندان کار فرهنگی است، گفت: زمانی که زندانی محبوس می‌شود باید کار فرهنگی با ابعاد موثر صورت گیرد تا این همه زندانی را در زندان نگه نداریم.

وی اظهار کرد: امیدوارم با حضور آقای رستمی در زندان‌های استان تهران این موضوع به جد پیگیری شود و ما نیز با تمام وجود تمام قد در خدمت اداره کل زندان‌های استان تهران هستیم.

حشمتی مهذب با بیان اینکه بیشترین زندانیان را در استان تهران داریم، گفت: لازم است استفاده از پابندهای الکترونیک افزایش پیدا کند و استفاده از سایر تاسیسات حقوقی مورد توجه قرار گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز