امروز مراسم تودیع پیروز حناچی شهردار سابق تهران برگزار و شورای شهر ششم تهران از پیروز حناچی تقدیر کرد.

به گزارش مرور نیوز، در سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران مراسم تودیع پیروز حناچی شهردار سابق تهران برگزار شد.

در این جلسه اعضای شورا از شهردار سابق تهران، پیروز حناچی با اهدا لوح و تابلویی که توسط مهدی چمران داده شد، تقدیر کردند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز