سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره روند انجام واکسیناسیون علیه کرونا در زندان های کشور، گفت: واکسیناسیون زندان بیشتر از ۵۰ در صد انجام شده است.

به گزارش مرور نیوز، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره روند انجام واکسیناسیون علیه کرونا در زندان های کشور، گفت: واکسیناسیون زندان بیشتر از ۵۰ در صد انجام شده است. به طوری که تزریق واکسن دوز اول به میزان ۵۰ درصد در در کل زندان های کشور انجام شده است.

وی افزود: در عین حال تزریق دوز اول واکسن کرونا در زندان های البرز  تمام و نوبت دوم شروع واکسیناسیون در آن ها آغاز شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز