معاون ستاد اجرایی فرمان امام گفت:‌ در زمانی که با کمبود سرم روبرو شدیم پخش البرز وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بسرعت وارد شده و 3 میلیون سُرم را توزیع کرد.

به گزارش مرور نیوز، عارف نوروزی معاون ستاد اجرایی فرمان امام و رئیس  گروه توسعه اقتصادی تدبیر وابسته به این ستاد در مراسم افتتاح طر ح‌های توسعه ای شرکت پخش البرز وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، اظهار داشت:‌نگاه کلی در ستاد اجرایی فرمان امام این است که تشکیلات خود را در خدمت مسؤولیت اجتماعی قرار دهد و به مردم خدمت ارائه کند.

وی ادامه داد: بنیاد احسان برکت،گروه اقتصادی تدبیر از بازوان ستاد اجرایی هستند. اکنون شرکت پخش البرز با پوشش قرار دادن 62 هزار نقطه شامل 50 هزار نقطه برای تامین مواد غذایی و 12 هزار نقطه بقرای تامین داور خدمات خود را ارائه می کند.

معاون ستاد اجرایی فرمان امام گفت:‌در زمانی که با کمبود سرم روبرو شدیم پخش البرز وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بسرعت وارد شده و 3 میلیون سُرم را توزیع کرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز