اسامی اعضای کمیسیون های تخصصی شورای شهر تهران اعلام شدند.

به گزارش مرور نیوز، اعضای کمیسیون های تخصصی شورای شهر تهران به شرح ذیل مشخص شد و فردا در صحن شورای شهر به تصویب می‌رسد.

برنامه و بودجه:

1. کاشانی

2. امانی

3. صادقی

4. آخوندی

5. مظفر

معماری و شهرسازی:

1. مهندس چمران

2. شربیانی

3. عباسی

خدمات شهری:

1. پیرهادی

2. بابایی

3. خانم‌نجفی

فرهنگی اجتماعی:

1. خانم شمس احسان

2. خانم معدنی پور

3. علوی

4. نادعلی

حمل و نقل و ترافیک:

1. تشکری هاشمی

2. قائمی

3. حاج آقای آقامیری

نظارت و حقوقی:

1. سروری

2. اقراریان

3. خانم سلیمانی

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز