سردار علیرضا لطفی از دستگیری فروشنده واکسن تقلبی کرونا در تهران خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مرد جوانی خبر داد که با ادعای تزریق واکسن کرونا از شهروندی 130 میلیون ریال دریافت کرده بود.

سردار لطفی در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: به دنبال وصول اخبار مردمی مبنی بر اینکه فردی اقدام به تزریق و فروش واکسن کرونا در ازای مبلغ ۱۳ میلیون تومان کرده است، موضوع با توجه به اهمیت و حساسیت ویژه جهت رسیدگی تخصصی به کارآگاهان اداره سیزدهم مبارزه با جعل پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.

وی افزود:کارآگاهان پس از هماهنگی های قضائی، تحقیقات میدانی را آغاز کرده و با تلاش شبانه روزی و اقدامات اطلاعاتی شخص مورد نظر به نام پدرام را شناسایی و مشخص شد وی پرستار یکی از بیمارستان های پایتخت است که بلافاصله طی یک عملیات پلیسی دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت تصریح کرد: کارآگاهان در بازرسی از منزل متهم مقادیری ویال واکسن کرونا با برندهای مختلف اعم از اسپوتنیک وی و آسترازنکا و مهر جعلی پزشک و کارت جعلی تزریق واکسن کشف شد.

 وی ادامه داد: متهم جوان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت که چند وقتی است به دلیل نیاز مالی تصمیم به این کار گرفته و محتویات داخل ویال آب مقطر بوده و برچسب ویال ها را نیز به چاپخانه سفارش داده است.

به گزارش فارس، سردار لطفی خاطرنشان کرد: با توجه به دستگیری متهم وکشف مقادیر واکسن تقلبی تحقیقات پلیسی در جهت دستگیری همدستان احتمالی و مرکز چاپ برچسب ها توسط کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی پایتخت ادامه دارد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز