اعضای کمیسیون‌های شورای شهر تهران با رای اعضای شورا انتخاب و اعلام شدند.

به گزارش مرور نیوز، رأی‌گیری برای اعضای کمیسیون‌های شش‌گانه، صبح امروز با حضور 18 عضو شورا در صحن شورای شهر تهران انجام گرفت و اعضای کمیسیون‌ها رسماً اعلام شدند که جزئیات آراء و اعضای کمیسیون‌ها به شرح ذیل است:

 اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی با  18 رای موافق انتخاب شدند.

1ـ چمران

2ـ شربیانی

3ـ عباسی

  اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی با  18 رای موافق انتخاب شدند.

1ـ شمس احسان

2ـ معدنی پور

3ـ علوی

4ـ نادعلی

  اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با " 18" رای موافق انتخاب شدند.

1ـ کاشانی

2ـ امانی

3ـ صادقی

4ـ آخوندی

5ـ مظفر

 اعضای کمیسیون نظارت و حقوقی با  17 رای موافق انتخاب شدند.

1ـ سروری

2ـ اقراریان

 

3ـ سلیمانی

اعضای کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری با  18 رای موافق انتخاب شدند.

1ـ پیرهادی

2 ـ بابایی

3ـ نجفی

 اعضای کمیسیون حمل و نقل و ترافیک با 18 رای موافق انتخاب شدند.

1ـ تشکری هاشمی

2 ـ قائمی

3ـ آقامیری

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز