محمد آخوندی به اتفاق آرا به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران انتخاب شد.

به گزارش مرور نیوز، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران درباره برگزاری جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اظهار داشت: محمد آخوندی به اتفاق آرا رئیس کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب شد.

وی افزود: همچنین ناصر امانی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و میثم مظفر به عنوان مخبر این کمیسیون انتخاب شد.

کمیسیون های تخصصی شورای شهر تهران طی روزهای اخیر نخستین جلسه خود را برگزار کرده و روسای کمیسیون ها در حال انتخاب است.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز