مهدی عباسی به اتفاق آرا رئیس، جعفر شربیانی نایب رئیس و مخبر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر ششم تهران شدند.

به گزارش مرور نیوز، در نخستین جلسه از کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران رئیس، نایب رئیس و مخبر این کمیسیون انتخاب شدند.

در این جلسه مهدی عباسی به اتفاق آرا رئیس، جعفر شربیانی نایب رئیس و مخبر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر ششم تهران شدند.

همچنین شربیانی مسوول کمیته شهرسازی و کمیسیون فرعی باغات شد و عباسی مسوولیت کمیته‌های معماری و طرح‌های شهری و بافت فرسوده و تاریخی را به عهده گرفت.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز