پرویز سروری گفت: امیدواریم دولت مردمی و وزیر جوان محور اصلی فعالیت‌شان بر اصلاح رویه بانک‌ها باشد و بانک‌ها از روند اقتصادی و رقیب سرمایه‌گذاران خارج شوند و حامی ظرفیت‌های دقیق اقتصادی تولید باشند.

به گزارش مرور نیوز، پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران در صحن امروز شورا که با غیبت مجدد مهدی چمران رئیس شورا همراه بود با اشاره به روز بانکداری بدون ربا اظهار داشت: ما از بانکدار اسلامی بیشتر یک ظاهر زیبا دیده‌ایم در حالی که باید بانک‌ها حامی تولید و اقتصاد ملی باشند.

وی افزود: امیدواریم دولت مردمی و وزیر جوان محور اصلی فعالیت‌شان بر اصلاح رویه بانک‌ها باشد و بانک‌ها از روند اقتصادی و رقیب سرمایه‌گذاران خارج شوند و حامی ظرفیت‌های دقیق اقتصادی تولید باشند.

نایب رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در کشور به یک اقتصاد درون‌زا نیاز داریم و باید شاهد برون‌رفت بانک‌ها از حالت بنگاه اقتصادی به بنگاه حمایت‌گر تولید شویم و بانک‌ها نقش اصلی خود را در این زمینه ایفا کنند.

سروری در ادامه با اشاره به قرار گرفتن در آستانه روز 12 شهریور، روز مبارزه با استعمار و شهادت رئیسعلی دلواری گفت: در این ماه فرار رضا خان با وجود لشکر آمریکایی همراهش انجام گرفت و این در حالی است که افرادی مانند رئیسعلی دلواری با دست خالی مقابل انگلستان ایستاد.

وی خاطرنشان کرد: رضاخان ملت را بی‌دفاع در مقابل اشغالگران قرار داد وا ین تجربه گران بهای تاریخی است  تا بدانیم که استقلال سیاسی در کشور با استقلال اقتصادی ممزوج شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز