غلامرضا جواهری رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران بیان کرد: با توجه به فرجام خواهی متهم دیوان عالی حکم جدیدی در مورد علی اشرف پوری حسینی صادر نکرده است.

به گزارش مرور نیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه ، غلامرضا جواهری رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران و قاضی رسیدگی کننده به پرونده علی اشرف پوری حسینی در پی انتشار برخی اخبار در فضای مجازی مبنی بر نقض حکم پرونده رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی، اعلام کرد: در پی ارجاع پرونده از دادسرا و انجام رسیدگی‌های قضائی، در نهایت طی دادنامه‌ای منجر به صدور حکم محکومیت متهم شد.

رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران خاطرنشان کرد: در پی فرجام‌خواهی وکیل متهم، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور رأی بدوی را به لحاظ نقص تحقیقات به شعبه صادرکننده رأی اعاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه هنوز رسیدگی‌های قضائی در خصوص این پرونده در حال انجام است و رأی جدیدی صادر نشده است، گفت: دادگاه به دلیل عدم احصاء موارد نقص تحقیقات به تفکیک در دادنامه دیوان، پرونده را جهت احصاء موارد نقص و راهنمایی و ارشاد در این خصوص، به آن مرجع ارسال کرده است و در حال حاضر منتظر اعلام موارد نقص تحقیقات از سوی دیوان عالی کشور هستیم.

وی تاکید کرد: پس از اعاده پرونده از دیوان و احصاء موارد نقص، دادگاه پس از مرتفع کردن نواقص مد نظر آن مرجع مجدداً مبادرت به صدور رأی می‌کند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز