علیرضا نادعلی با اشاره به سکونت اکثر مهاجرین افغانستانی در منطقه ۲۰ تهران گفت: سوال بنده این است که در زمره خدمات شهرداری منطقه 20 چه خدماتی به این افراد تعلق گرفته است.

به گزارش مرور نیوز، علیرضا نادعلی در صحن امروز شورای شهر تهران پس از استماع گزارش فرهاد افشار، شهردار منطقه 20 تهران اظهارداشت: اکثر مهاجرین افغانستانی در منطقه ۲۰ ساکن هستند اما متأسفانه قوانین ما متناسب با آن نیست.

وی با بیان اینکه به طور کلی برخی از این افراد جزو خانواده لشکر فاطمیون هستند، گفت:  سوال بنده این است که در زمره خدمات شهرداری منطقه 20 چه خدماتی به این افراد تعلق گرفته است.

 عضو شورای شهر همچنین در صحن امروز شورا بیان داشت: جلسات غیر رسمی روز شنبه بهتر است برقرار باشد تا سخنانی که قابل طرح در صحن علنی نیست و باعث هماهنگی می‌شود بیان شود.

نادعلی بیان داشت: برخی مباحث ناظر به دستور نیست و به منظور ریل گذاری است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز