سخنگوی سازمان غذا و دارو آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در کشور را اعلام کرد.

به گزارش مرور نیوز، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو آمار واکسیناسیون کرونا تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ را به شرح زیر اعلام کرد.

اسپوتنیک نوبت اول : ۴۵۱۶۲۲

اسپوتنیک نوبت دوم :  ۳۶۶۰۵۴

سینوفارم نوبت اول :  ۱۴۱۸۴۵۵۰

سینو فارم نوبت دوم : ۸۱۰۵۱۰۷

بهارات نوبت اول : ۵۹۳۸۹

بهارات نوبت دوم : ۵۴۲۱۸

آسترازنکا نوبت اول : ۳۵۰۴۶۶۵

آسترازنکا نوبت دوم : ۱۴۵۵۳۱۷

برکت نوبت اول : ۲۳۵۷۸۱۲

برکت نوبت دوم : ۹۱۱۹۶۰

مجموع نوبت اول : ۲۰۵۵۸۰۳۸

مجموع نوبت دوم : ۱۰۸۹۲۶۵۶

کل :  ۳۱۴۵۰۶۹۴

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز