وزیر بهداشت گفت: در صورت تکمیل واکسیناسیون درب های استادیوم ها به روی تماشاگران باز می شود.

به گزارش مرور نیوز، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت گفت: در صورت تکمیل واکسیناسیون درب های استادیوم ها به روی تماشاگران باز می شود.

وی در ادامه بیان کرد: برای حضور تماشاگران در بازی ایران و کره هنوز تصمیم نگرفتیم ولی در صورتی که بازی با تماشاگر باشد فقط افرادی می توانند وارد استادیوم شوند که هر دو دوز واکسن خود را زده باشند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز