مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران بیان کرد: برخی از سازمان و شرکت های تابعه شهرداری درآمدهای وصول شده را در حسابی جدا از حساب های مورد تایید شورا واریز و نگهداری می کنند.

به گزارش مرور نیوز، مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر در تذکری به شهرداری تهران اظهارداشت: مطابق تبصره یکم بودجه شهرداری تهران، تمامی واحدها، مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران موظف هستند همه منابع درآمدی و سایر وجوهی که به موجب بودجه مصوب وصول می کنند را صرفا به حساب های درآمدی خزانه شهرداری که به پیشنهاد شهرداری و تایید شورای اسلامی شهر تهران افتتاح شده و یا می شود واریز کنند.

وی افزود: اما متاسفانه برخی از سازمان و شرکت های تابعه شهرداری از انجام این تکلیف قانونی امتناع ورزیده و درآمدهای وصول شده را در حسابی جدا از حساب های مورد تایید شورا واریز و نگهداری می کنند.

این عضو شورای ششم تهران گفت: از این رو خواهشمند است ضمن معرفی سازمان ها و شرکت های خاطی به شورای اسلامی شهر تهران، اعلام کنید در اجرای تکالیف ماده 35 برنامه توسعه سوم شهر تهران در اسرع وقت نسبت به استقرار خزانه داری الکترونیک و  تهیه دستورالعمل مدیریت جریان نقدی شهرداری با هدف استفاده بهینه از جریان وجوه، منابع نقدی مازاد در طول دوره و ارائه به شورا جهت تصویب اقدام کنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز