امروز انتخاب یک نفر از اعضای شورای شهر تهران به عنوان خزانه دار مورد بررسی قرار گرفت و حبیب کاشانی با ۱۶ رای به عنوان خزانه دار شورا انتخاب شدند.

به گزارش مرور نیوز، بررسی یک فوریت طرح « الزام شهرداری به ارایه لایحه ایجاد واحد ارائه خدمات مشاوره شهرسازی و معماری شهرداری تهران» امروز در صحن شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام این طرح با اکثریت آراء تصویب شد.

در ادامه جلسه بررسی دو فوریت طرح  الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی های ساختمانی بررسی شد و سرانجام یک فوریت این طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید.

همچنین امروز انتخاب یک نفر از اعضای شورای شهر تهران به عنوان خزانه دار مورد بررسی قرار گرفت و حبیب کاشانی با  ۱۶ رای به عنوان خزانه دار شورا انتخاب شدند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز