محموله دو میلیون دوزی واکسن سینوفارم کرونا امروز وارد کشور شد.

به گزارش مرور نیوز، صبح امروز محموله دو میلیون دوزی واکسن سینوفارم وارد کشور شده و با انجام تشریفات گمرکی در پای پرواز تحویل مسئولان وزارت بهداشت شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز