معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد: خدمات بستری بیمه‌شدگان کمیته امداد رایگان شد.

به گزارش مرور نیوز، مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سهم خود پرداخت (فرانشیز) بیمه شدگان کمیته امداد برای دریافت خدمات بستری تحت پوشش بیمه پایه در صورت رعایت سیستم ارجاع به صورت رایگان است.

وی تصریح کرد: با اجرای این مصوبه، سهم سازمان بیمه سلامت در قالب نظام ارجاع برای بیمه‌شدگان کمیته امداد (ره)، معادل ۹۵ درصد خواهد بود و ۵ درصد دیگر از محل منابع طرح تحول سلامت از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین خواهد شد، لذا بیماران در صورت بستری و رعایت نظام ارجاع وجهی را پرداخت نخواهند کرد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران، این در حالی است که در صورت عدم رعایت نظام ارجاع سهم سازمان از ۹۵ درصد به ۹۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز