یک فوریــت استـفساریه شـهردار تهـران امروز در صحن شورای شهر تهران تصویب شد.

به گزارش مرور نیوز، بررسـی یک فوریــت استـفساریه شهردار تهران در خصوص بند (3) تبصره (19) مصوبه « بودجه سال 1400 شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه امروز در سطح شورای شهر تهران مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و اعضای شورا همچنین معاون برنامه‌ریزی و امور شورا نظراتشان را در این زمینه مطرح کردند.

سرانجام فوریت این موضوع با اکثریت آرای موافق تصویب شد.

همچنین در صحن امروز انتخاب یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر تهران جهت عضویت در « کمیته نظارت بر حسن اجرای مصوبه ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران » بررسی شد و محمد کیخاه با 17 رای موافق به عنوان نمایند این کمیسیون انتخاب شدند.

همچنین انتخاب شش نفر از نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران جهت عضویت در کمیسیون موضوع تبصره یکم (1) ذیل ماده واحده مصوبه « الزام شهرداری تهران به انجام مطالعات توجیه فنی،اقتصادی زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و ارائه برنامه زمان بندی برای همه طرح ها و پروژه های شهرداری تهران » انجام شد

سرانجام مهدی چمران، نرگس معدنی پور و سید احمد علوی با 19 رای موافق به عنوان نمایند این کمیسیون انتخاب شدند.

همچنین تشکری هاشمی از کمیسیون عمران و حمل و نقل ترافیک با " 18 " رای موافق به عنوان نمایند این کمیسیون انتخاب شدند.

همچنین اقراریان از کمیسیون نظارت و حقوقی با 17 رای موافق به عنوان نمایند این کمیسیون انتخاب شد.

همچنین احمد صادقی از کمیسیون برنامه و بودجه با 18 رای موافق به عنوان نمایند این کمیسیون انتخاب شدند.

همچنین حمیدرضا رحمانی با 17 رای موافق به عنوان نمایند این کمیسیون سلامت و آقا میری با 16 رای موافق به عنوان نماینده کمیسیون شهرسازی انتخاب شدند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز