اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز سه شنبه با باغ بودن پنج پلاک ثبتی موافقت کردند.

به گزارش مرور نیوز، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی امروز شورا بررسی پلاک ثبتی هایی را در خصوص باغ بودن یا نبودن در دستور کار داشتند که در همین راستا مهدی عباسی در تشریح پلاک ثبتی ۱۸۶۳.۲۹۹۱ گفت: این پلاک ثبتی به مساحت ۱۵۴۱ متر مربع واقع در شهرک راه آهن است که نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین است.

اعضای شورای شهر تهران نهایتا پس از بحث و بررسی با ۱۹ رای موافق با باغ بودن این پلاک ثبتی موافقت کردند.

در ادامه عباسی به پلاک ثبتی ۳۵۵۸.۳ اشاره کرد و افزود: این زمین به مساحت ۸۲۶ متر مربع در خیابان ولیعصر منطقه یک با کاربری قدیم فضای سبز قرار گرفته است که کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران بر باغ بودن این زمین رای داده است.

اعضای شورای شهر تهران نهایتا پس از بحث و بررسی با ۱۷ رای موافق با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

در ادامه عباسی به پلاک ثبتی ۷۰.۱۲۲۷۹ به مساحت ۷۳۸ متر مربع اشاره کرد و افزود: کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رای به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای شهر تهران نهایتا پس از بحث و بررسی با ۱۵ رای موافق با باغ بودن این زمین موافقت کردند.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران به پلاک ثبتی ۱.۲۳۱۴۹ اشاره کرد و افزود: مساحت این زمین ۱۵۳۷ متر مربع و در منطقه ۱۸ واقع شده است. کمیسیون شهرسازی شورا رای به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای شهر تهران نهایتا پس از بحث و بررسی با ۱۸ رای موافق با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

عباسی به پلاک ثبتی ۸۰.۷۴۷۸ به مساحت ۵۱۲۷ متر اشاره کرد و افزود: این زمین در منطقه یک واقع شده و کمیسیون شهرسازی شورا رای به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای شهر تهران نهایتا پس از بحث و بررسی با ۲۰ رای موافق با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

در ادامه این جلسه عباسی به پلاک ثبتی ۳۷۴۱.۱۴۹ اشاره کرد و افزود: این زمین به مساحت ۸۵۸۴ متر مربع در منطقه ۶ واقع شده و کمیسیون شهرسازی شورا رای به باغ بودن این پلاک ثبتی داده است.

اعضای شورای شهر تهران پس از بحث و بررسی تصمیم گرفتند این پرونده در جلسه بعدی شورا مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و تصمیم نهایی در جلسه بعدی اتخاذ شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز