رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از رفع تصرف و اعاده به وضع سابق بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع اراضی ملی و منابع طبیعی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های مستمر و حضور میدانی دادستانی، بیش از ۶۸۰ هزار متر مربع از ساخت و ساز‌ها و دیوارکشی‌های غیرمجاز زمین‌های کشاورزی در منطقه «طرقبه» و «شاندیز» قلع و قمع شد.

به گزارش مرور نیوز، غلامعلی صادقی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از رفع تصرف و اعاده به وضع سابق بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع اراضی ملی و منابع طبیعی خبر داد و گفت: در راستای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی مطابق ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، در شش ماه ابتدایی سال جاری ۶۰۰ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی که به صورت غیر مجاز در منطقه گلبهار تغییر کاربری پیدا کرده بود با حضور تیم اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال به حالت سابق اعاده و در اختیار کشاورزان قرار گرفت.

وی افزود: همچنین طی اقدامی دیگر با پیگیری‌های مستمر و حضور میدانی دادستانی، بیش از ۶۸۰ هزار متر مربع از ساخت و ساز‌ها و دیوارکشی‌های غیرمجاز زمین‌های کشاورزی در منطقه «طرقبه» و « شاندیز » قلع و قمع شد.

صادقی همچنین با اشاره به اقدامات اخیر دادگستری استان خراسان رضوی و شورای حفظ حقوق بیت المال از عملیات قلع و قمع و آزاد سازی هفت هزار متر مربع از اراضی زراعی و اراضی ملی، واقع در پهنه ارتفاعات جنوب مشهد خبر داد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: به تمامی مدیران و دست اندرکاران هشدار داده شده تا به دقت به وظایف قانونی خود عمل کنند و با اقدامات پیشگیرانه مانع دست اندازی به اموال دولتی شوند در غیر اینصورت با هرگونه ترک فعل که منجر به تضییع حقوق بیت المال شود در چارچوب موازین قانونی برخورد خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز