سرپرست سازمان بازرسی شهرداری تهران از ورود به موقع سازمان بازرسی ‌و صرفه جویی ۱۳ میلیاردی شهرداری در یک مناقصه خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، داوود گودرزی سرپرست سازمان بازرسی شهرداری تهران در صفحه شخصی خود در توئیتر از ورود به موقع سازمان بازرسی ‌و صرفه جویی ۱۳ میلیاردی شهرداری تهران در یک مناقصه خبر داد.

وی اظهارداشت:ورود به موقع سازمان بازرسی در انجام یک مناقصه، حدود ۱۳ میلیارد تومان صرفه‌جویی برای شهرداری تهران در پی داشت.

ورود سازمان بازرسی به مناقصه شهرداری تهران

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز