شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر روی عدد 77قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

به گزارش مرور نیوز، شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت کنترل آلودگی هوا بر روی عدد 77 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

همچنین شاخص کیفیت هوا در 24 ساعت گذشته بر روی عدد 64 قرار داشت و هوای تهران قابل قبول بود.

پایتخت از ابتدای سال 2 روز هوای پاک، 193 روز هوای قابل قبول، 58 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و 5 روز آلوده برای همه افراد داشته است.این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش 15 روز هوای پاک، 175 روز هوای قابل قبول، 66 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و 2 روز آلوده برای همه افراد داشته است.

همچنین بیشترین دمای هوا در روز جاری 10 و کمترین دما 2 درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز