اعضای شورای شهر تهران بلوار صدرا را به نام حسن یزدانی تغییر نام دادند.

به گزارش مرور نیوز، اعضای شورای شهر تهران بلوار صدرا در دهکده المپیک را به نام حسن یزدانی قهرمان کشتی ایران تغییر نام دادند.

این تغییر نام با ۱۴ رای مصوب شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز