تغییر شیوه امتحانات نهایی دانش‌آموزان شاخه فنی‌وحرفه‌ای نظام آموزشی ۳-۳-۵ به هماهنگ استانی، در چهل و سومین جلسه کمیسیون معین شورای‌ عالی آموزش و پرورش تصویب شد.

به گزارش مرور نیوز، به استناد مصوبه جلسه ۹۸۶ شورای‌ عالی آموزش و پرورش تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۹ موضوع «واگذاری اختیار تصویب برخی از مقررات به کمیسیون معین شورای‌ عالی آموزش و پرورش»، کمیسیون، مقرر کرد امتحانات نهایی دانش‌آموزان شاخه فنی و حرفه‌ای نظام آموزشی ۳-۳-۵، موضوع مصوبه سی و هشتمین(۳۸) جلسه کمیسیون معین شورای‌عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۹، مطابق اصول سنجش و ارزشیابی، به صورت هماهنگ استانی(طراحی سوالات توسط استان و اجرا و تصحیح در مدرسه) انجام شود.

بر این اساس تغییر شیوه امتحانات نهایی دانش‌آموزان شاخه فنی‌وحرفه‌ای نظام آموزشی ۳-۳-۵ به هماهنگ استانی، در چهل و سومین جلسه کمیسیون معین شورای‌ عالی آموزش و پرورش در تاریخ هفتم آذر ۱۴۰۰، به تصویب رسید.

تمدید اجرای رشته‌های مهارتی مجموعه هشتم شاخه کاردانش

به استناد مصوبه جلسه ۹۸۶ شورای‌ عالی آموزش و پرورش تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۹ موضوع «واگذاری اختیار تصویب برخی از مقررات به کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش»، اجرای مصوبه جلسه بیست و هشت (۲۸) کمیسیون معین، صرفاً برای رشته‌های مهارتی مجموعه هشتم شاخه کاردانش تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، تمدید می‌شود.

پس از اتمام مهلت فوق، تصمیم‌گیری در مورد ادامه تحصیل این قبیل از دانش‌آموزان، به عهده کمیسیون خاص ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی خواهد بود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، بر این اساس،‌ تمدید اجرای رشته‌های مهارتی مجموعه هشتم شاخه کاردانش موضوع مصوبه جلسه بیست و هشت (۲۸) کمیسیون معین شورای‌ عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۹، در چهل و سومین جلسه کمیسیون معین شورای‌ عالی آموزش و پرورش تاریخ هفتم آذر ۱۴۰۰ به تصویب رسید.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز