عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شهرداری موظف است گزارش واریز واحدهای اجرایی را به تفکیک هر 3 ماه یکبار ارائه کند، گفت: شهردار در اسرع وقت نسبت به این تکلیف عمل کند.

به گزارش مرور نیوز، مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران در جلسه علنی امروز شورای شهر در تذکری به شهردار تهران با  اشاره به اینکه شهرداری تهران موظف است گزارش واریز واحدهای اجرایی را به تفکیک واحدها هر 3 ماه یکبار به شورای شهر ارائه کند، گفت: به شهردار تذکر می دهم در اسرع وقت نسبت به این تکلیف عمل کند.

وی افزود: موارد دیگری هم وجود دارد که به عنوان مثال سایر سازمان های تابعه شهرداری موظف اند مازاد نقدینگی را حداکثر ظرف یک ماه به حساب خزانه واریز کنند.

اقراریان با اشاره به اینکه شهرداری جلسات کمیته تخصیص را باید هر ماه برگزار و گزارش جزئیات پرداخت آن را به شورا ارائه کند، گفت: این تکالیف برای شهرداری پیش بینی شده و باید این دسترسی ها در اختیار قرار بگیرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز