در بیست و ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران تاکید شد: حوزه بانوان با نگاه دینی، انقلابی و ملی به احیا و بازنگری اهداف و وظایف سازمانی مبادرت شود.

به گزارش مرور نیوز، بیست و ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با دستور جلسه ارائه گزارش کمیته اجتماعی در حوزه بانوان براساس بودجه سال 1400 و برنامه 5 ساله سوم شهرداری و ارائه برنامه و طرح های پیشنهادی پیش رو، برگزار شد.

در این جلسه تاکید شد که در حوزه بانوان با نگاه دینی، انقلابی و ملی به احیا و بازنگری اهداف و وظایف سازمانی مبادرت شود.

همچنین یکی از اقدامات مهم شهرداری تهران در حوزه بانوان بازنگری ماموریت ها بر اساس نیازهای روز جامعه می باشد.

در ادامه این جلسه مواردی همچون مخاطب شناسی، اولویت بندی گروه های هدف از جمله دختران، زنان خانه دار، زنان شاغل، زنان سرپرست خانوار و ... و برنامه ریزی مناسب برای آنها از دیگر موضوعات مطروحه بود.

گفتنی است در این جلسه هدف گذاری بر اساس برنامه توسعه، میزان ورود به موضوعات مختلف مرتبط با بانوان، تبیین نقش موثر زنان در خانواده و اجتماع تاکید شد.

توجه به رویکرد ترویجی، آموزشی، ظرفیت سازی، توان افزایی، تسهیل گری،  مشارکت جویی و... در حوزه زنان و خانواده، از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر و تاکید قرار گرفت.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز